2021-04-15 12:43:40

"Projekt građanin"

Ove godine učenici Srednje škole Metković sudjeluju u „Projekt građanin“. Projekt građanin učenike upoznaje i uvodi u metode i postupke koje vlast koristi u procesu upravljanja.

 

Cilj programa je razvijati interes učenika za aktivno građanstvo i sudjelovanje u vlasti. Učenici su ove godine sudjelovali sa temom: Ostanak/povratak mladih u Metković. Polazna ideja bile  su ima dvije obitelji koje su se vratile u Metković, te su i sami učenici ponudili gradonačelniku grada Metkovića svoje ideje o mogućnosti zapošljavanja kako bi mladi ostali u Metkoviću ili se vratili. Učenici su kao najbolji pristup rješenju izabrali aktivnost održiva poljoprivreda odnosno održivi razvoj, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za budućnost mladih.

Žele pokazati da otpad nije smeće već iskoristiva i obnovljiva sirovina. Na taj način žele ukazati na mogućnost održive poljoprivrede, isplative kroz ciklus poljoprivreda – prerađivačka industrija– bioenergija. U dolini Neretve to je relativno lako ostvarivo kroz proizvodnju mandarina, ostalog voća i povrća. Jedan od produkata poljoprivredne proizvodnje je i biootpad.

Učenici: Nikolina Obradović, Katarina Lazarević, Marija Salacan, Nikola Batinović

Mentorice: Rosanda Lovrić prof. Nina Bjeliš prof.


Srednja škola Metković