2021-08-30 09:20:59

Izvješće o rezultatima učenika u istraživanju o učincima pandemije COVID-19 na odgojno-obrazovni sustav

Srednja škola Metković je odabrana kao jedna od 75 srednjih škola  za sudjelovanje u Nacionalnom praćenju učinaka pandemije bolesti Covid-19 na sustav odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, provedenog od strane Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, pod vodstvom dr. sc. Borisa Jokića i dr. sc. Zrinke Ristić Dedić. Sudjelovalo je sveukupno 160 škola. Uz već navedenih 75 srednjih, bilo je isto toliko osnovnih te 10 škola iz potresima pogođene Sisačko – moslavačke županije.

Obuhvaćeno je 160 ravnatelja, 431 stručni suradnik te 5019 nastavnika. Od ukupno 27000 učenika maturanata je bilo 8614, dok je učenika 2. razreda bilo 8916. Ravnatelj, stručni suradnici te nastavnici su sudjelovali u online upitniku, dok su završni razredi te učenici 2. razreda sudjelovali u provedbi uživo.  

U Srednjoj školi Metković sudjelovalo je 120 učenika završnih razreda te 168 učenika 2. razreda. 

Učenicima završnih razreda pandemija je imala uglavnom negativne i vrlo negativne utjecaje na njihove živote, psihičko zdravlje te bavljenje izvanškolskim aktivnostima i hobijima. Pozitivno je procijenjen utjecaj na razvijenost digitalnih vještina i na ocjene. Po sveukupnim procjenama ne odstupaju od nacionalnog prosjeka.

Kod učenika 2. razreda pandemija je imala neutralan utjecaj na život, ali na svim tvrdnjama preferiraju nastavu u školi u odnosu na nastavu na daljinu, jer je povezuju s većim brojem zadataka koje treba riješiti u kratkom roku te ističu im je naporna. U školi se više trude savladati gradivo koje uče i pokušavaju razumjeti ono što se uči, a ne samo zapamtiti glavne dijelove. I oni također ne odstupaju od nacionalnog prosjeka.

Najčešći problemi u nastavi na daljinu općenito su bili vezani uz pristup internetu i kvalitetu internetske veze te pronalaženje vremena za učenje zbog kućanskih i drugih obveza.

U priloženom izvješću detaljno je, po tematskim cjelinama,  prikazano kako se pandemija odrazila na učenike naše škole te kako su se snalazili u svim segmentima i izazovima koji su stavljeni ispred njih.  

 

Izvješće možete preuzeti OVDJE. 

Ana Vidović, prof. socijalni pedagog                                                                                                      Istraživački koordinator


Srednja škola Metković