2022-04-26 13:24:00

Poziv na sjednicu Školskog odbora

KLASA: 007-01/22-01/08

UR.BR: 2117-44-04-22-01

Metković, 26. travnja 2022. godine

                                                          

- Članovima ŠO -

Temeljem članka  44., 48., 49. i 50. Statuta Srednje škole Metković, obavještavam članove Školskog odbora da će se dana, 3. svibnja 2022. godine (utorak) s početkom u 12, 00 sati u školi održati sjednica Školskog odbora.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice ŠO od 12. travnja 2022. godine

2. Otvaranje prijava i utvrđivanje liste kandidata za imenovanje ravnatelja škole

                      Predsjednica ŠO

Ana Vidović, prof.


Srednja škola Metković