2022-11-24 11:35:13

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA

Na temelju članka 10. stavka 12. Zakona o pravu na pristup informacija (NN broj 25/13, 85/15) sa 18. sjednice Školskog odbora Srednje škole Metković, Metković održane dana 17. studenoga 2022. godine, objavljuje se slijedeći

ZAKLJUČAK

  1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice ŠO od 4. studenoga 2022. godine.
  2. Dana suglasnost Školskog odbora za otuđivanjem pokretne imovine škole

 

       Zapisničar                                                        Predsjednica ŠO

 

       Josip Ujdur                                                      Ana Vidović, prof.


Srednja škola Metković