2023-01-12 12:52:10

Za maturante

Kako bi se omogućilo učenicima završnih razreda srednjih škola što bolju informiranost u vezi s upisima na visoka učilišta, pozivamo vas da na mrežnim stranicama svojih škola objavite poveznicu na stranicu www.studij.hr

Na navedenoj stranici nalaze se detaljne informacije u vezi s postupkom prijava na visoka učilišta, rangiranju, kalendaru s rokovima u postupku prijava, kao i mogućnosti usporedbe studijskih programa i ostvarenim bodovima za upis prethodnih godina.

Također, objavljeni su i statistički podaci za sva visoka učilišta kojima se stječe uvid u broj prijavljenih i broj ostvarenih prava na upis za prethodne akademske godine.

 

Zimski rok obrane završnog rada je 13. veljače 2023. Satnica po dogovoru s povjerenstvom za obranu.  Ukoliko završni radovi nisu prije predani, rok za predaju je 20. siječnja 2023. 


Srednja škola Metković