2013-08-20 13:23:00

Izvod iz zapisnika sa sjednice Školskog odbora

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

od 12. kolovoza 2013. godine

 

 

Školski odbor Srednje škole Metković iz Metkovića na svojoj sedmoj sjednici održanoj dana 12. kolovoza 2013. g. raspravljao je o točkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.

2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa - voditelj računovodstva.

Odlučeno je:

1. Zapisnik s prethodne sjednice usvojen je jednoglasno.

2. Nakon provedene propisane procedure za zapošljavanje, ravnatelj je usmeno zatražio prethodnu suglasnost školskog odbora za svoj prijedlog za zasnivanje radnog odnosa voditelja računovodstva - za Tonkicu Pulić, mr. ekonomije koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  (jer je dijete poginulog hrv. branitelja).

S Tonkicom Pulić zaključit će se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme s probnim radom od 3 mjeseca.

 

                                                                          Predsjednik Školskog odbora:

                                                                                     Ivan Đerek, prof.


Srednja škola Metković