2018-02-06 09:33:29

Svjetski dan vlažnih (močvarnih) staništa – Ramsar Day

U organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima Dubrovačko-neretvanske županije, učenici naše škole zajedno s učenicima Gimnazije Metković, Srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen te Srednje škole fra Andrija Kačić Miošić iz Ploča obilježili su Dan vlažnih staništa. Tom prigodom posjećena su Baćinska jezera, značajni krajobraz Modro oko i jezero Desne, posebni ornitološki rezervati Prud i Pod Gredom, muzej Narona, Prirodoslovni muzej Metković i ihtiološko-ornitološki rezervat Delta Neretve koji je zbog svojih vrijednosti proglašen Ramsarskim područjem – vlažnim staništem od međunarodnog značaja.

 

Kako je ovogodišnji slogan za obilježavanje Svjetskog dana vlažnih staništa bio „Vlažna staništa za održivu budućnost urbanih područja“, djelatnici Javne ustanove osmislili su zanimljiv i bogat edukativni program za učenike i nastavnike. Obilaskom zaštićenih područja i muzeja, učenike se poticalo na razmišljanje o ekonomskim mogućnostima i potencijalima delte Neretve kao jednog od biološki najvrjednijeg područja Dubrovačko-neretvanske županije. Delta Neretve predstavljena je kao očuvana riznica prirodnih i kulturnih vrijednosti koja je danas u turističkom pogledu gotovo posve zanemarena i zaboravljena. Krivce možemo i trebamo tražiti upravo u nama samima koji ne prepoznajemo vrijednosti i kvalitete vlastitog zavičaja. Učenicima su davani različit primjeri razvoja održivog turizma, kako u našoj zemlji, tako i u inozemstvu, kroz posebne oblike turizma kao što su promatarnje ptica, vožnja kajacima, pedal surfing i sl. Vezano uz navedeno učenici su imali prilike posjetiti nove promatračnice za ptice na ušću Neretve te i sami promatrati ptice, što se mnogima i svidjelo.

Ukazivano je također i na probleme i prijetnje koje ovdje postoje od krivolova, paljenja trske, nekontroliranog korištenja pesticida i umjetnih gnojiva, melioriranja preostalih močvarnih staništa do neplanske gradnje koje dovode do sve veće devastacije staništa i krajobraza. Navedene prijetnje mogu dovesti do trajnog i nepovratnog uništenja ovog biološki vrijednog područja što za posljedicu neće imati samo smanjenje biološke raznolikosti, već i značajno smanjenje ekonomskog potencijala područja, a samim time još veću nerazvijenosti i dodatno iseljavanje Homo sapiensa.

Edukativni obilazak rezultirat će izradom letka, koji će sadržavati dojmove učenika i njihovu viziju područja, s ciljem distribucije istog jedinicama lokalne samouprave, ali također i objavom na službenim stranicama Javne ustanove http://zastita-prirode-dnz.hr/dan-vlaznih-stanista-2 i lokalnih srednjih škola.


Srednja škola Metković