2018-03-08 11:03:00

Odluka o poništenju odabira ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

KRALJA ZVONIMIRA 12

20350 METKOVIĆ

 

KLASA: 602-01/18-01-145

URBROJ: 2117/1-44-01/18-01

Metković , 08. Ožujka  2018. godine

 

Na temelju članka 14. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  Metković – Budimpešta – Prag – Beč , donosi   

 

 O D L U K U

  o poništenju odabira ponude za organizacij višednevne izvanučioničke nastave

 

1. Poništava se Javni poziv broj 01/2018 i Odluka o odabiru ponude  za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave   objavljen dana 12. Veljače  2018. godine na web stranici Škole  zbog proceduralne greške.  

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                          Predsjednik Povjerenstva

Petar NIkolić

                                                                                                      

   


Srednja škola Metković