2018-06-15 09:47:25

Natječaj za upis u školskoj godini 2018/2019
 
- EKONOMIST    (40 učenika)
- UPRAVNI REFERENT  (20 učenika)
- KONOBAR  (20 učenika)
- KUHAR (20 učenika)
- PRODAVAČ  (novi kurikulum)  (20 učenika)
- VOZAČ MOTORNOG VOZILA  (20 učenika)
- POMOĆNI  KUHAR I SLASTIČAR  TES  (5 učenika)
- STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR  (novi kurikulum)  (20 učenika)
- AUTOMEHANIČAR (7 učenika)
- ELEKTROMEHANIČAR (7 učenika)
- INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (6 učenika)
 
 
1. Obvezni strani jezici su 
           
- Engleski jezik – ekonomist,  prodavač,  strojarski računalni tehničar, automehaničar, elektromehaničar, instalater grijanja i klimatizacije 
- Engleski i njemački jezik – konobar, vozač motornog vozila, kuhar
- Engleski , njemački i latinski jezik – upravni referent 
 
2. Datum održavanja provjere znanja 1. stranog jezika za učenike koji nisu  imali potreban strani jezik za upis u određeno zanimanje je  04. Srpnja 2018 . u 09,00 h
 
3. Predmeti važni za upis u sva zanimanja:  hrvatski jezik, prvi strani jezik  i matematika 
 
4. Predmeti posebno važan za upise u četverogodišnja zanimanja :
- Ekonomist – geografija, povijest i  tehnička kultura
- Strojarski računalni tehničar  – fizika , kemija i  tehnička kultura
- Upravni referent  – geografija, povijest i  tehnička kultura 
 
5. Za upis u zanimanja automehaničar,, elektromehaničar , instalater grijanja i klimatizacije  kuhar,  strojarski računalni tehničar i vozač motornog vozila    – prilaže se svjedodžba specijaliste medicine rada
Za upis u zanimanja ekonomist, konobar, prodavač, upravni referent – prilaže se potvrda nadležnog školskog liječnika 
 
6. Zaprimanje upisnica i ostale dokumentacije koja je uvjet za upis obavit će se u školi od
 13. -  17.srpnja. 2018.
 

Srednja škola Metković