2018-06-19 09:15:00

RASPORED DOPUNSKOG RADA OD 20.06.2018 - 03.07.2018

Dopunski rad počinje sutra  (Srijeda - 20.6.2018)

Sukladno članku 75. Stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi, Srednja škola Metković  je na sjednici  Nastavnog vijeća održanog 18. Lipnja  2018. donijela raspored održavanja dopunskog rada  za učenike koji imaju ocjenu nedovoljan iz  najviše dva nastavna  predmeta . Dopunski rad  će se održati u trajanju od 15 sati po nastavnom predmetu ili prema grupama.

 

    1 i 2 sat

(7:30-9.05)

   3 i 4 sat

(9:10-11:00)

    5 i 6 sat

(11:05-12:40)

 Učionica br.

 

Kristina Šuman

 3i

   

 1

Nina Bjeliš

 1f 2h

 

 

 2

Željka Jeramaz

 

1i 2a 2j

 

 1

Josip Cvitanović

 1i

2j 3i

 

 4

Nikolina Anković

 1j

3d 3j

 

7

Marija Veraja

 1f 1d

   

 8

Sanja Raguž

 1c/e /l

 

 

 9

Mirjana Antolović

 1g 2a/f

   

 5

Ivana Jovanović

1b 2d 2a

 

 

 6

Milan Barišić

 

 1e

 

 10

Željka Dodig

 

 1g 2g

 

 7

Ana Brečić

 3i

 

 

 16a

Zorana Vekić

 2j

 

 

 10

Marija Menalo

 

 3i

 

 2

Nikolina Bulum

 1j 1h

 3d 3b

 

 3

Ivan Đerek

 

 

 1f  2j

 7

Zoran Grgić

 

 2d

 

 8

Ivan Dodig

 

 

 1g 2g

 2

Tatjana Marić

 

 

 1b 1g 2d 3b

 16

 

Napomena: učenici koji imaju zaključene najviše dvije negativne ocjene obavezni su pohađati nastavu dopunskog rada !!

 

KLASA 602-01-05/18-01-343
URBROJ 2117/1-44-04/18-01

 

  RAVNATELJ
     Marijo Obradović


Srednja škola Metković