2019-02-15 21:21:26

ODLUKA: Poništava se Javni poziv broj 01/2019 objavljen dana 4. veljače

Na temelju članka 14. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučionične nastave Metković – Lloret de Mar, donosi   
 
                                                    O D L U K U


o poništenju odabira ponude za organizaciju višednevne izvanučionične nastave
 
1. Poništava se Javni poziv broj 01/2019 objavljen dana 4. veljače  2019. godine na web stranici Škole  zbog proceduralne greške. 
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Javno otvaranje ponuda upisano je u Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučionične nastave na dan 18. veljače 2019. godine što ne stavlja dovoljno prostora za dostavu ponuda. 

 
 Predsjednik Povjerenstva
                      Julijana Knežević


Srednja škola Metković